ABENA är redo för MDR

MDD blir MDR: den nya europeiska förordningen om medicinsk utrustning ökar patientsäkerheten