Ren och hygienisk arbetsplats
produkter för goda hygienrutiner

Vi erbjuder ett brett sortiment av förbrukningsartiklar - ditt val av produkt kan bidra till bättre hygienrutiner på din arbetsplats. Bakterier och virus kan sprida sig mellan människor vid hosta eller nysning, men även genom kontakt med kontaminerade ytor eller föremål. Välj hygieniska produkter från ABENA som bidrar till att minska spridningen av virus och bakterier.