Vårt vårdsortiment

Abena är inte bara ännu ett företag i mängden som pumpar ut produkter på marknaden. Utan vi anpassar vårt sortiment till de lokala marknadsbehovet för att kunna erbjuda våra kunder ett flexibelt och individuellt produktsortiment. Vår grund är en stark egen produktion i kombination med ett stort globalt sourcing - nätverk.

Abenas koncept gör det enkelt

Vi har tusentals produkter i vårt sortiment i och med det kan vi anta utmaningar från flera håll och vinklar. Vilket gör det möjligt för oss att agera som one-stop-shop för de flesta av våra kunder. 

 

Egen produktion

Vår danska produktion av inkontinensprodukter och våra globala inköpta lösningar, ger en stark grund för våra hälso- och sjukvårdspartners samt dotterbolag runt om i världen.