Våra åtaganden
till 2030

 

Vi vill bevisa att det är möjligt att påverka vår försörjningskedja i positiv riktning utan att äventyra miljön, kvaliteten eller vårt sociala ansvar.

Hållbarhet är inget nytt för oss. I över 30 år har vi arbetat målmedvetet för att forma en bättre framtid - och vårt arbete fortsätter.